Film kijken

Pratende handen

Initieel onderwijs

"Kinderen leren van volwassenen en
taalkundige modellen van hun omgeving"

Door voorschools onderwijs te ondersteunen, kunnen we de jongste dove kinderen helpen kritische vaardigheden te ontwikkelen en een sterke basis leggen voor hun toekomstige succes in het onderwijs en in het leven door taalmodellen in klaslokalen op te nemen.

Ondersteuning van de leraar

Het is een realiteit dat dove kinderen volgens de wet moeten worden opgenomen in gewone horende klaslokalen. Dit kan grote uitdagingen opleveren voor dove kinderen, vooral wat betreft hun taal- en communicatieve ontwikkeling. Om deze kinderen in het voor- en vroegschoolse onderwijs te ondersteunen, is het belangrijk om duidelijke en effectieve taalmodellen aan te bieden, in gebarentaal.

Daarnaast ondersteunen we leerkrachten bij het communiceren met dove kinderen en hen het gevoel te geven dat ze bij de klas horen.

FUNCTIE
samenwerken

We moedigen gezinnen aan om nauw samen te werken met leerkrachten om ervoor te zorgen dat hun kinderen de juiste ondersteuning krijgen in de klas en om duidelijke doelen en verwachtingen te stellen voor het leren en de ontwikkeling van hun kinderen.

Neem contact met ons op